Doloop ne tik kryptingai investuoja, bet ir toliau numato investuoti į procesų skaitmenizavimą ir veiklos efektyvumo didinimą💪 žaliąsias technologijas🌏 diegti vadybines ir technologines inovacijas💡didelį dėmesį skirti atliekoms mažinti, energiniam efektyvumui✅️ darbuotojų ugdymui ir žiedinės ekonomikos plėtrai♻️

Plačiau apie tai kviečiame skaityti: https://iq.lt/verslas/zalias-signalas-pramonei/295039