MENIU
lten

Mūsų įsipareigojimas mažinti CO2 pėdsaką

„Doloop“ ne tik kuriame PET pakuotes; kuriame tvarią ateitį. Mūsų 2022 m. CO2 pėdsako ataskaita atspindi mūsų atsidavimą globaliam tvarumui ir aplinkos tausojimui, pagrįstu pagrindinėmis mūsų vertybėmis – pagarba, drąsa ir nuolatiniu tobulėjimu.
Tvari praktika – beveik tris dešimtmečius „Doloop“ yra tvarių PET pakavimo sprendimų lyderė. Didžiuojamės galėdami naudoti 100 % žaliąją energiją ir be atliekų, taip žymiai sumažindami poveikį aplinkai. Mūsų regeneracinio dizaino metodas užtikrina, kad mūsų gaminiai būtų 100 % perdirbami, pagaminti iš 100 % perdirbto plastiko, sprendžiant neigiamo pėdsako iššūkį per visą gaminio gyvavimo ciklą.
Išsamus išmetamųjų teršalų stebėjimas: mūsų ataskaitoje išsamiai aprašomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas visose operacijose. Atsižvelgiame į tiesioginius išmetamuosius teršalus iš mūsų gamybos procesų ir netiesioginius išmetimus iš energijos naudojimo, transportavimo ir produktų naudojimo. Daugiausia dėmesio skirdami PET ruošinių gamybai ir sandėliavimo veiklai, stengiamės kiekvienu savo veiklos aspektu sumažinti anglies pėdsaką.
Skaidrus ir tikslus ataskaitų teikimas: laikydamiesi ISO 14064:2018 standartų užtikriname tikslų išmetamų teršalų apskaičiavimą, apjungdami duomenis iš įvairių šaltinių, kad sumažintume neapibrėžtumą. Mūsų ataskaitoje išmetami teršalai yra suskirstyti į tiesioginius ir netiesioginius, todėl pateikiamas aiškus mūsų poveikio aplinkai vaizdas.
Išmatuojamas poveikis: kiekybiškai įvertindami išmetamų teršalų kiekį, palyginti su mūsų gamybos mastu, pateikiame skaidrias įžvalgas apie mūsų aplinkosaugos efektyvumą. Mūsų rodikliai matuoja CO2 emisiją milijonui pagamintų vienetų ir tonai panaudotos žaliavos, o tai atspindi mūsų įsipareigojimą nuolat tobulėti ir užtikrinti tvarumą.

Norėdami išsamiai suprasti mūsų pastangas ir pasiekimus mažinant CO2 pėdsaką, peržiūrėkite mūsų 2022 m. CO2 pėdsako ataskaitą.

"Žalia" energija - prioritetas numeris vienas

Jau šiandien 100% mūsų naudojamos energijos yra išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiuolaikinė moderni bei inovatyvi ruošinių gamybos įranga ir specialios PET žaliavos, naudojamos jų gamybai, leidžia butelius išpūsti žemesnėje temperatūroje. Taikydami šias moderniąsias technologijas, mes padedame klientams sumažinti energijos suvartojimą. Kvalifikuoti specialistai konsultuoja klientus energijos taupymo klausimais bei padeda įsisavinti „išmaniuosius“ gamybos matavimo ir kontrolės įrankius.

Socialinė atsakomybė

Būdami žinomu tarptautinės PET bendruomenės nariu, mes jaučiame didelę atsakomybę už savo klientus, partnerius, darbuotojus. Mes esame socialiai atsakinga įmonė, besistengianti aktyviai veikti ir įsitraukti į teigiamos socialinės aplinkos formavimą. Aktyviai remiame įvairias sporto, švietimo, labdaros ir kitas viešąsias iniciatyvas.

Mes bendradarbiaujame su įvairiomis švietimo (Lietuvos kolegijomis, mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo) bei kultūros organizacijomis, siekdami prisidėti prie naujos kvalifikuotų specialistų kartos susiformavimo.

Esame ilgametis Lietuvos ir tarptautinio regbio čempiono „BaltRex“ klubo generalinis rėmėjas. Remiame pelno nesiekiančias ir kitas organizacijas bei iniciatyvas. Vietoje kalėdinių dovanėlių klientams ir partneriams, nuo 2019m. kasmet mūsų darbuotojai renka labdaros organizaciją, kurią paremsime, taip siekdami prisidėti ir palaikyti tuos, kuriems šios paramos reikia labiausiai.

„Putokšnis“ yra apdovanotas specialiu Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos prizu už mokiniams suteiktą galimybę susipažinti su profesijomis praktikoje, taip pat įmonę padėkos prizu apdovanojo Panevėžio kolegija, atsidėkodama už paramą socialinei partnerystei ir dalyvavimą projekte „Aukštos kvalifikacijos specialistų švietimas Šiaurės Lietuvoje“.

PET perdirbimas

Plastiko perdirbimas – šių dienų aktualija. Suvokdami PET pakuočių perdirbimo naudą bei pakartotiną jų panaudojimą, savo klientams siūlome ruošinius, pagamintus su pageidaujamu perdirbtos žaliavos kiekiu. Siekiame būti atsakingi gamintojai, mažinantys neigiamą pramonės poveikį aplinkai.

Uždaras PET ciklas

  • PET ŽALIAVOS
  • PET RUOŠINIAI
  • PLASTIKINIŲ BUTELIŲ FORMAVIMAS
  • PANAUDOJIMAS
  • PET PERDIRBIMAS
  • PERDIRBTI PET DRIBSNIAI IR GRANULĖS
1/6

Polietileno tereftalatas – tai labiausiai paplitusi poliesterių šeimos žaliava, naudojama įvairių kasdienių produktų – pakuočių maistui, gėrimams, drabužių ir kt. – gamyboje. Etilenglikolio ir tereftalio rūgšties polikondensacijos metu gaunama žaliava – tai sferinės arba cilindrinės formos PET granulės.

PET granulės prie aukštos temperatūros yra išlydomos iki skystos masės, kuri paskui suformuojama į reikiamos formos ruošinį.

PET ruošiniai ,kurie yra žymiai mažesni negu galutine pakuotė, patenka į gamybines įmones, kuriose jie performuojami į PET butelius/taras ir užpildyti produktu patenka pas galutinį vartotoją.

Panaudoti PET buteliai ir panašios pakuotės yra surenkamos, išrūšiuojamos, supresuojamos ir išvežamos į plastiko perdirbimo gamyklas.

Panaudoti plastikiniai buteliai yra kruopščiai išvalomi nuo neplastikinės kilmės apnašų ir yra perdirbami į PET dribsnius bei granules.

Iš perdirbtų butelių gauti PET dribsniai ir granulės vėl naudojami PET ruošinių ar kt. produktų gamyboje, taip tapdama ekologiškai tvaria žaliava. Kiekviena plastiko pakuotė gali būti perdirbta ir pakartotinai panaudota gamyboje keliasdešimt kartų.