UAB „Putokšnis“ nuo 2018 m. birželio mėnesio įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų ir sprendimų diegimas PET pramonės įmonėje“, kurio metu planuoja įsigyti skaitmenines technologijas (automatizuotą technologinę įrangą, šiuo metu veikiančios įrangos skaitmenizavimo bei gamybos apskaitos ir valdymo IT sprendimus) pagal atlikto technologinio audito išvadas bei rekomendacijas.
Projekte numatytos investicijos leis UAB „Putokšnis“ padidinti gamybos pajėgumus, efektyviau panaudoti turimus resursus, užtikrinti produkcijos kokybę ir gaminti geriau rinkos poreikius atitinkančius gaminius, kas sudarys sąlygas didinti įmonės konkurencingumą bei darbo našumą.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto pavadinimas – „Skaitmeninimo technologijų ir sprendimų diegimas PET pramonės įmonėje“
Projekto vykdytojas – UAB „Putokšnis“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 795 239,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 334 333,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2018-06-27
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-08-20