2019 m. liepos 11 d. UAB „Putokšnis“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0014 „UAB „Putokšnis“ eksporto didinimas prioritetinėse eksporto rinkose“ sutartį pagal kurią projekto įgyvendinimui skirta 26 827,00 Eur paramos. Projekto tikslas – naujų užsienio partnerių bei užsakovų paieška, dalyvaujant tarptautinėse parodose Vokietijoje ir JAV. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės konkurencingumo augimui, eksporto plėtrai ir žinomumo užsienio rinkose didinimui.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.