2017 m. birželio mėn. UAB „Putokšnis“ pradėjo įgyvendinti projektą „Saulės elektrinės įrengimas PET pramonės įmonėje“. Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Planuojama  įdiegti moderni saulės elektrinė leis sumažinti elektros energijos savikainą įmonėje ir prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Šis projektas bus naudingas  ne tik įmonei, bet ir visai šaliai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse. Projektas taip pat bus naudingas aplinkai, kadangi tokiu būdu prisidedama prie gamtos saugojimo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.