2016 m. gruodžio 27 d. UAB „Putokšnis“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Švarios gamybos investicinis projektas PET pramonės įmonėje“, projekto kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-01-0005, finansavimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837„Eco-inovacijos LT+“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto metu planuojama įsigyti modernią PET ruošinių liejimo įrangą, galinčią gaminti gaminius, pasižyminčius ekologinėmis savybėmis: mažesniu žaliavų sunaudojimu, mažesniu energijos sunaudojimu, antriniu žaliavų panaudojimu gamybos procese.