2017 m. rugsėjo mėn. bendrovė pradėjo dar vieną naujų investicijų etapą – pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Putokšnis“ naujų PET gaminių, sukurtų MTEPI veiklos rezultate, įdiegimas“, kuriuo siekiama įsigyti modernią įrangą ir pradėti gaminti įmonėje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultate sukurtus naujus PET ruošinius, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regio Invest LT+“ bei jam įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.