2018 m. balandžio mėn. bendrovė pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų ekologiškų gaminių diegimas PET pramonės įmonėje“, kuriuo siekiama įsigyti inovatyvią PET ruošinių liejimo įrangą ir pradėti gaminti naujus ekologiškus PET ruošinius. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Eco-inovacijos LT+“ bei jam įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.