Globalios ekologinės pasaulio problemos aktualios ir mūsų įmonei. Tobulindami gamybos procesus, kurdami inovatyvius, tvarumą pagrindžiančius, naujus gaminius, siekiame bent dalele prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo bei aplinkos užterštumo mažinimo. Šių tikslų vedini tapome Žiedinės plastikų ekonomikos aljanso nare ir kartu su daugiau nei 100 viešojo ir privačiojo sektoriaus įmonių iš visos Europos pasirašėme Žiedinės plastikų ekonomikos aljanso deklaraciją. Šioje deklaracijoje numatyti veiksmai, kurių įmonės įsipareigoja savanoriškai imtis, kad būtų sukurta gerai veikianti ES perdirbtų plastikų rinka ir iki 2025 m. būtų pasiektas ES tikslas – nauji gaminiai Europoje pagaminami kasmet sunaudojant 10 mln. tonų perdirbto plastiko.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en

“Gamta mums parodo tik liūto uodegą. Tačiau nėra abejonių, kad kartu su ja egzistuoja ir liūtas, net jeigu jis visas žmogaus akiai negali pasirodyti dėl savo milžiniško dydžio” (A. Einšteinas).