2020 m. birželio 3 d. UAB „Putokšnis“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0002 „PET ruošinių ekologinis projektavimas“ sutartį pagal kurią projekto įgyvendinimui skirta 18 228,00 Eur paramos. Projekto tikslas – diegti netechnologines ekoinovacijas. Siekdama užtikrinti įmonės konkurencingumą rinkoje, UAB „Putokšnis“ nuolat tobulina PET ruošinius, skatina ekologiškų procesų pramonės įmonėse diegimą ir tuo pačiu didina gamybos efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti ekologinio projektavimo veiklą, kurios metu bus projektuojami PET ruošiniai pagal numatytą techninę specifikaciją. Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus sukurti nauji gaminiai (PET ruošiniai), kurių gamybai bus sunaudojama ženkliai mažiau žaliavų bei energijos.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-03

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-05-28